ההיבט הלימודי

בתי ספר: הילדים משובצים בבתי ספר באזור ( רובם לומדים בבתי ספר בעיר טייבה ). בתי ספר רגלים, בתי ספר לחינוך מיוחד, בתי ספר עמלניים.

הילדים זוכים ליחס טוב והם מקבלים סיוע לימודי וטיפולי מהמרכז לתמיכה לימודית. (מתי"א)

חוגי העשרה: בשעות אחרי הצהריים מקבלים הילדים תמיכה לימודית לחוגי העשרה . הילדים מחולקים לקבוצות קטנו ( עד 5 ילדים לקבוצה), כל קבוצה מקבלת סיוע לימודי ותגבור ממורה למשך שעתיים ביום.

רכז חינוכי: הרז החינוכי עוקב אחר התקדמותם של הילדים, בודק תוכניות לימוד לילדים מהמורים בפנימייה ומבתי הספר.
פרויקט הוראה משקמת: מופעלת תוכנית להוראה משקמת בקריאה ובחשבון ע"י מורה לחינוך מיוחד.
  • תוכנית מותאמת לילדים מכיתה א'-ו'.
  • תוכניות מותאמות לילדים מכיתה ז'-ט'
  • תוכניות מותאמות לילדים מכיתה י'-יב'
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook