מטפלים

 
מאחר והמטפל הוא איש מקצוע המיומן לתת טיפול בבית הזקן,עליו להיות בעל התוכנות הבאות :
 •  
בעל גישה לטיפול בקשישים ואשר עבר הכשרה לטיפול בקשישים או יעבור הכשרה כזו בעתיד
 •  
בן 18 לפחות או שגילו נמוך מ-70שנה (ראה להלן) ושזהותו נבדקה על ידי נותן השירותים .
נותנים אלה יבדקו בתעודת הזהות או בדרכון של המטפל
 •  
אינו בן משפחה של הקשיש (ראה להלן)
 •  
בריא בגופו ובנפשו
 •  
שומר חוק,ללא פלילי וללא רישום פלילי.
ממצאים אלה יבדקו על ידי החתמת המטפל על הצהרה המאמתת אותם
 •  
כשיר מבחינה גופנית,נפשית ושכלית לביצוע העבודה הנדרשת
 •  
מתאים לזקן מבחינת שפות הדיבור והמין המועדף עליו
 •  
מקפיד על הופעה נקיה ומכובדת ועל לבוש הולם ודיסקרטי,תור מתן כבוד למנהגי הקשיש
 
 

על המטפל לבצע את הטיפול  :
 •  
תוך יצירת תקשורת אינטראקציה טובים עם הזקן :
התעניינות בזקן,התייחסות אליו,ושיחה עימו
 •  
תוך התחשבות ברצונות,בהרגלים ובצרכים של הזקן-המטבל יהיה קשוב לבקשות הזקן וצרכיו,ובמידת האפשר והמותר-יתאים את הטיפול להעדפות אלה
 •  
תוך שמירה על עצמאות הזקן .המטפל יאפשר לזקן לבצע את הפעילויות שהוא יכול לבצע- בעצמו,ויעודד אותו לניצול מירבי יכולתו התיפקודית
 •  
תוך שמירה על בטחון הזקן.המטפל יקפיד על בטיחות במהלך מתן הטיפול,ויהיה ערני לתנאי הבטיחות בבית
 •  
ביחס של אמינות הוגנות,וכבוד כלפי הזקן והמשפחה המטפל ייצור יחסים בין-אישיים הוגנים ואוירה מקצועית מכובדת
 •  
תוך שמירה על גבולות התפקיד מבחינת סוגי העזרה הניתנים ותדירות הביצוע במסגרת תכנית הטיפול
 •  
תוך עירנות לשינויים או לבעיות בתפקודו האישי של הזקן,במצב בריאותו,בניהול משק ביתו וביחסיו עם משפחתו וסביבתו.
המטפל יעביר מידע בנושא זה באופן שוטף לאיגרון ו/או לבני המשפחה.
 
 
קורסים להכשרה:
לקורסים להכשרת מטפלים קיימת תכנית מובנית מראש, מבחינת תכנים, מרצים, והיקף.
הקורס מורכב מ-2 חלקים:
הכשרה עיונית בסיסית       בהיקף של 47 שעות לימוד;
הכשרה מעשית                   בהיקף של 15 שעות לימוד.


לקורס יתווספו שעות אירגוניות (לפתיחה, סיכום, מטלות, ובחינות), ובסה''כ הוא יארך 67 שעות.
 
 
הכשרת מטפלים

מטפלים יתקבלו לקורס בתנאי שהם:
 * יודעים את שפת הקורס (כולל כתיבה וקריאה)
 * בעלי השכלה של 8 שנות לימוד לפחות
 * עובדים באירגון כחצי שנה ומעלה (סעיף זה הוא המלצה בלבד).
הכשרה למטפל הזר
הכשרת המטפל הזר תיעשה על פי המתכונת לתכנית הכשרה מיוחדת לעובדים זרים המוכרת על ידי הביטוח הלאומי (ראה בפרק הכשרה).


 
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook