רכז ספורט

מה המטרה המרכזית ?  מה כולל התפקדו רכז הספורט?
 
מטרה מרכזית- פיתוח תחופ הספורט בפנימייה והפיכתו לגורם משמעותי בתהליך החינוכי – טיפולי שיצמצם את מרחב הסיכון בו נמצאים החניכים.
העצמת הילדים והנערים
קיום רציף של פעליות ספורט מאורגנת ושיטתית
גיוון בפיעלות הספורט כך שיתן מענה למספר רב של חניכים
הענקת קישורי חיים ומיומניות
עליה ברמת המוטיבציה הלימודית  של החניכים
ירידה בהתנהגויות מסוכנות ותופעות אלימות בפנימייה

הגדרת התפקיד
  1. בנית תוכנית חוגים ואימונים שבועית ושנתית לכל תלמדי הפנימייה
  2. 80% משעות העבודה יתמקדו בהעברת וחוגי ספורט , כולל הכנה ופיתוח פעליות חוגים
  3. פיקוח על תיקונותם ושימיושם של ציוד ומתקני הספורט בפנימייה
  4. קשר עם צוות הפנימייה
  5. קשר משמעותי עם החניכים
  6. פיקוח על פעליות ספורט נוספות בפנימייה
  7. הטמעת הרגלי אורח חיים בריא בקרב תלמדי וצוות הפנימייה
  8. כיום טורנירים וימי שיא ספורטיבים בפנימייה
  9. בניית אופק תעסוקתי לתלמדי הפנימייה בגלאי 15-18 באמצעות הספורט
  10. העברת שיחות קבוצתיות שמטרתה להעביר מסר חינוכי או ערקי לחניכים 
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook