שירותים נוספים

  1. קלט חירום: בפנימייה מופעל שירות קלט חירום, שמטרתו להכיל כל אירוע חריג בזמן נתון מערך הפנימייה בנוי וערוך לקלוט כל אירוע חריג בכל ימות השנה.   קרא עוד...
     
  2. פנימיית יום אזורית: פנימיית היום מיועדת לאזור המשולש ( טייבה,טירה,קלנסווה,ישובי זמר, ג'לג'וליה, כפר ברא וכפר קאסם) .
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook