שיטות קידום לחניכים

שיטות עיקריות לקידום חברתי
 • הוראה חברתית מתקנת
 • תיווך
 • פעילות מדריך/ה – פעולה בנושאים חברתיים
 • שהיה בחברת קבוצת השווים (חניכים באותו גיל)
 
שיטות עיקריות לקידום התנהגותי
 • דוגמא אישית של חברי הצוות
 • חיזוקים חיוביים על "התנהגות טובה"
 • תגובה על התנהגות "לא טובה"
 • דו שיח מקדם עם צוות
 • חיזוק היכולת ללקיחת אחריות אישית
 • טבלה לעיצוב התנהגות .
 
שיטות עיקריות לקידום לימודי
 • ליווי בהכנת שעורי הבית
 • עידוד ותגמול עבודה עצמאית
 • הוראה מתקנת ע"י מורה {לפי צורך}
 • עידוד סקרנות
 • עידוד קריאה
 • שעת למידה
 • קשר קבוע עם ביה"ס
שיטות עיקריות לקידום רגשי
 • טיפול רגשי – ע"י צוות מטפלים
 • שיחות ותשומת לב אישית ע"י צוות
 • חונכות
 • סיפוק חווית הצלחה
 
שיטות עיקריות לקידום העשרתי
 • פעילות מדריך/ה
 • חוגים
 • חשיפה לידע
 • ימי שיא
 • עידוד קריאה
 • עידוד סקרנות
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook