פינת חי

במפגש הטיפולי אנו עובדים על המטרות של רגש וידע שנקבעו מראש - בהנחיית המטפל ובעזרת החיה, עובדים לפי יעדים ומטרות קטנות - וכל הישג קטן יכול להיות מאוד משמעותי בחיי המטופל.
במפגש ניתן להשתמש באופרציות בהן המטופל הוא פסיבי כגון צפיה בתהליך מסויים , צפיה בהתנהגות של חיה או אופרציות בהן המטופל הוא אקטיבי כגון: האכלת החיה או בניית בית (כלוב) לחיה, הברשת החיה, טיול עם החיה וכדומה. כמו כן ניתן להשתמש בהאנשה מתוך דגש על המשמעות הכמו אנושית של החיה (במובן ההשלכתי ) - לדוגמא: מה הכלב חושב, הילד יגיד בעצם מה הוא חושב.
המטפל מכין אופרציות בהתאם למטרה
בעבודה עם בעלי חיים ישנם הרבה דברים לא מתוכננים, מכיוון שהיא מגיבה להתנהגות שלנו, וניתן להשתמש בהתנהגויות אלו לטובת הטיפול.
הגורם המרכזי בקשר עם בעלי חיים הוא האהבה הבלתי מותנית שבעלי החיים מעניקים תוך קבלה ללא שיפוט או ביקורת כפי שיש בקשר אנושי.
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook