מטרות פנימיית היום

  • קידום הילד בהיבטים השונים: חברתי, התנהגותי, לימודי, רגשי והעשרתי.
  • סיפוק סביבה מוגנת ומקדמת.
  • שיפור מערכת היחסים בין הילד להוריו ושיפור התפקוד ההורי.
  • מניעת הוצאת הילד מהבית (פנים לקהילה).
  • שמירה על קשר בין הילד לבין מוסדות קהילתיים כגון בית הספר.
פנימיית יום מיועדת לילדים שיקומיים, היא נועדה לקדם ילדים בסיכון ע"י מגוון שיטות טיפול, תוכניות העשרה חינוכיות, רגשיות וחברתיות, ולספק סביבה מטפלת ומטפחת ומגינה מסכנות רחוב. העיקרון המנחה הוא ראיית הילד בהקשר המשפחתי והקהילתי שלו והתאמת מגוון התערבויות טיפוליות בתחומי התפקוד השונים לו. פנימיית יום פועלת בשיתוף עם משפחות הילדים ובתיאום מקצועי עם שירותי הרווחה והחינוך בקהילה.
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook