המרכזיה החינוכית

ילד מתחנך בשתי סביבות חינוכיות האחת הפורמלית גן ובית הספר והשניה בלתי פורמלית,שהיא סביבת החיים של הילד.נכללים בה משפחתו,חברת בני גילו,תנועות הנוער,חוגים,קונצרט,הצגה,טיול ועוד.

הפנימיה היא סביבת החיים שבה מתרחש תהליך החינוך הבלתי פורמלי של הילד. כל עובדי הפנימיה שותפים לחינוך הבלתי פורמלי,אך עיקר העול נופל על הצוות החינוכי.
המדריך מטפל בילד מהשכמה ועד השכבה ועסוק בחינוך לאחריות,לעבודה,עמידה בשעות,לבצוע תורנויות,לדאגה ליגיינה אישית,ולהכנת שעורים.
במקביל ללמידת מיומנויות חיים על המדריך להקנות תכנים,לחנך לערכים,להעשיר את הידע וההבנה של המציאות. המרכזיה החינוכית הוקמה כדי לסייע.

תחומי האחריות של המרכזייה החינוכית:
  1. הכנת תכנית הדרכה
  2. הכנת ערכות פעילות
  3. הדרכת המדרכים באמצות סדנאות קבוצתיות והנחה פרטנית
  4. עזרה באיסוף וריכוז חומרים לאירועים בפנימייה:טקסים,חגים
  5. הפיכת המרכזייה לפינה חמה למדריך
תכנית הדרכה
תכנית ההדרכה תיכתב על ידי רכז המרכזיה בשיתוף הנהלת הפנימיה.התכנית תגדיר את הנושאים,את זמני הפעילות ואת תהליכי העבודה.

ערכות פעילות
הכנת ערכות הפעילות נקבעת על פי תכנית ההדרכה,הבקשות בשטח.רכז המרכזיה ייעזר באוסף הגדול של הערכות הנמצא במרכזיה החינוכית הארצית של המועצה לילד החוסה ב"אחוזת שרה",במרכזים הפדגוגיים ובספרות מקצועית.

פעיליות המובאות מאחוזת שרה,הפעלופדיה או מקום אחר צריכות להפוך לפעילות זמינה המוכנה טכנית,כמו לוחות משק,כרטסים ועוד.
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook