היערכות טיפולית

הצוות הטיפולי אחראי על כל מה שקשור בטיפול בילד מרגע קליטתו בפנימייה ועד סוף הסידור בפנימייה:
  • בניית תוכנית טיפולית לחניך.
  • מעקב אחר מצבו בפנימייה ומחוצה לה.
  • ביצוע התוכנית הטיפולית
  • הדרכת צוות מדריכים
למרות ההגדרה של הפנימייה כשיקומית, הפנימייה מפעילה היערכות טיפולית אינטנסיבית:

המערך הטיפולי בפנימייה :
יש צוות בין מקצועי בתחום הטיפולי שנמנה מ :
  1. המנהל – עבדאלקרים גמל
  2. העו"ס – עזיז סעאבנה
  3. פסיכיאטר – דר' חסאן ביאדה
  4. המטפל באומנויות – בורהאן
  5. פסיכולוג – אחמד מחאמיד
הצוות הבין מקצועי דן בסוגיות טיפוליות ובמתן מענים טיפוליים עבור כל ילדי הפנימייה לפי הצרכים שלהם ולפי סוגי הבעיות רגשיות, התנהגותיות, חברתיות והתנהגותיות.

בוועדות מחליטים על ויפולים תרופתיים רגשיים, עבודה בקבוצות על תכנים טיפוליים.

העו"ס עזיז לוקח חלק עיקרי בשיחות האישיות של הטיפולים הפרטניים.

הפסיכולוג אחמד מחאמיד עובד באופן פרטני בתחום הטיפולי עבור הילדים.
והפסיכיאטר נותן טיפול פסיכותרופתי .

המטפל באומנויות אחראי על הובלת תכניות שונות בתחום הטיפול באומנות והנחית קבוצות וליווי צוות של מדריכות בתחום הטיפולי באומנות וטיפולים פרטניים וקבוצתיים.

טיפול באצעות בעלי חיים יש פינת חי ויש סטודנטים שעושים סטא'ג שמקבלים הדרכה ועובדים עם קבוצת ילדים וטיפולים פרטניים.

טיפול באמונות – יש סטודנתים לטיפול באומנות עם סטאג והדרכה ועובדים עם קבוצה וטיפוליים פרטניים ומקבלים הדרכה ע"י המטפל באמוניות.
יש מדריכות לאמונות שיקומית התערבות בקבוצה דרך אומנויות לקבוצות נוספות דרך מדריכות וסטודנטיות בסטאג'.

המטפל באומנות בורהאן אחראי על טיפולים קבוצתיים ופרטניים בחדר הטיפולים בפנימייה ואחראי על כל מערך התחום הטיפולי רגשי.
 
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook