אם בית מרכזית
אישיותה וכושרה של אם הבית יטביעו את חותמם על סגנון החיים במעון, על ההרגשה ועל ההופעה
החיצונית של החניכים.
 1. אם הבית תהיה אחראית לתכנון ולארגון עבודתן של המטפלות.
 2.  היא תדריך את המטפלות במילוי תפקידיהן ותפקח על ביצוע עבודתן.
 3.  אם הבית ממונה על ענפי השירותים בפנימייה: תזונה ומטבח, ציוד כללי, ביגוד, מחסן, חדרי מגורים של
 4. החניכים, מרפאה, ועוד.
 5.  היא אחראית לסדרי ניקיון בפנימייה, במבנים הציבוריים ובחצר.
 6.  היא תדאג להדרכת החניכים בענפי השירותים )במטבח, חדר אוכל, מחסן בגדין וכו'(.
 7.  היא מופקדת על שמירת הצד האסתטי של הפנימייה, לסגנון חדר האוכל ויתר האולמות.
 8.  אם הבית שותפה מלאה בהכנת אירועים מרכזיים של הפנימייה )מסיבות, טיולים חגיגות(.
 9.  היא תדאג לאירוח בוגרים, אורים, בני משפחות חניכים וכו'.
 10.  היא תעבוד בתאום מלא עם יתר העובדים החינוכיים בכל הקשור לתחום עבודתם.
 11.  אם הבית משתתפת באופן קבוע בישיבות צוות מחנכי הפנימייה.

אם בית מרכזית 

 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook