תאור השירותים

תיאור השירותים:

טיפול אישי – כוללני
שירותי טיפול אישי כוללני שירותי טיפול הניתנים על ידי מטפל/ת במקום מגוריו של הזקן .שירותים אלה כוללים:
 • טיפול אישי והשגחה
 • עזרה בניהול משק הבית

טיפול אישי והשגחה
שירותים אלה הנתונים בבית,נועדו לעזור לזקן ,בהתאם למגבלותיו,בביצוע הפעולות היומיומיות הבאות :
 • לבישה - עזרה לזקן ללבוש את בגדיו/לרכוס אותם וכד
 • אכילה
 • רחצה
 • טיפול במצבי אי-שליטה על הסוגרים
 • החלפת מוצרי ספיגה ומצעים
 • ניידות בבית ומחוצה לו, טיול,ליווי למספרה וכד'
 • השגחה למניעת סכנה לזקן/או לאחרים

עזרה בניהול משק הבית

העזרה בניהול משק הבית כוללת את הפעולות הבאות :
ניקיון הבית וסידורו:
 • סידור הבית
 • טאטוא
 • ניגוב אבק
 • שטיפת רצפות
 • אזקה בסיסית של ניקיון המטבח
 • ניקיון היגייני(אמבטיה ושירותים)
 • בישול
 • כביסה קלה ביד או כביסה במכונת כביסה
 • גיהוץ
 • קניות וסידורים מחוץ לבית
את העזרה בניהול משק הבית נותן המטפל בזיקה ישירה לצרכיהם השוטפים של הזקן ו/או של בת זוגו.
 
עזרה בנטילת תרופות
המטפל ראשי לסייע לזקן בעת נטילת התרופות שנרשמו לו על ידי הרופא המטפל,והוכנו למטפל מראש על פי ההוראות.

הסיוע יתבטא בפעולות הבאות :

מותר למטפל:
 • להזכיר לזקן או לבני משפחתו כי הגיע מועד נטילת התרופה
 • להכין לו משקה לנטילת התרופה
 • לסייע לו "טכנית"להגיש את התרופה ,לקרב אותה לפה,לסייע בתנוחה נכונה,לחצות את הטבליה וכיו"ב
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook