שירותי קלט חירום

הוקם בשנת 2001

המטרה :
מתן מענה מיידי לילדים ובני נוער בסיכון בנסיבות דחופות ביותר,לתקופה קצובה בזמן לצורך הגנה,תמיכה בעת משבר,ולבניית תכנית לטווח קצר וארוך

קהל היעד :
ילדים ובני נוער בסיכון באוכלוסייה הערבית .

מאפייני החניכים הנקלטים:
  • ילדים מגיעים על רקע משבר קשה ביותר ללא כל עיבוד או הכנה .
  • הילדים מגיעים במצב רגשי קשה,לעיתים לאחר חוויה אישית קשה.
  • הילדים מגיעים ללא כל ציוד בסיסי .
  • בד"כ אין אבחונים,חומר רקע,בחלק מהמקרים מקרה שאינו מוכר לשירותי הרווחה.
  • לעיתים מגיעים ילדים במצב רפואי הדורש התערבות מיידית (כויות,חבלות,איזון,תרופתי,וכיו"ב).
  • בשנים האחרונות עולה צורך במתן מענה לילדים קטנים ואף תינוקות.
גורמים שותפים:
פיקוח מחוזי-באמצעות פ.סעד מחוזית,מחלקה לשירותים חברתיים,פנימייה.

החניך הנכנס:
ילד בסיכון גבוה,הנשקפת סכנה לשלומו,ללא תכנית לטווח כלשהו,בעיצומו של משבר משמעותי בחייו.

תהליך הקלט:
  • קליטת הילדים – ימים ראשונים מסגרת הפגתית.
  • סיפוק צרכים ראשוניים דחופים (ביגוד,אוכל וכו')יצוב רגשי,סדר יום מובנה העונה על לחצים המאפיינים תקופת משבר.התארגנות לקראת תכנית ברורה לטווח ארוך,נעשו כל ההכנות הנדרשות לישום התכנית תוך שיתוף כל הגורמים למימוש התכנית (ועדת החלטה,הכנה נפשית,איבחונים ועוד ) .
תום תקופת הקלט :
בניית תוכנית לחניך והכנת באופן מקסימאלי למעבר למסגרת לטווח ארוך,הקלט ערוך לסיפוק צרכים מיוחדים לכל ילד בהתאם למצבו כמו פתיחת כיתה לימודית,טיפולים ריפואים וכיו"ב
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook