שעת חינוך 

מתחנכים ולומדים חניכי הפנימייה, הפנימייה מספקת לחניכיה בית חם ואוהב בשילוב מסגרת לימודית וחינוכית בפיקוח משרד הרווחה התוכניות נבנות בצורה פרטנית ומקצועית בהתאם לכל חניך. 
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook