קיטנת קיץ

תמונות מחוויות החניכים בקייטנת הקיץ בפנימייה.
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook