בחירות 2015 

 
היום הוא יום בחירות בכל המדינה, לכן החלטנו בפנימיית אלאימאן לעשות יום בחירות משלנו, יום מיוחד עבורנו - ובו נדגיש ערכו הדמוקראטי של יום הבחירות ונטילת חלק בזכות הבחירה של האזרח בניציגיו בפרלמנט.
 בפעילות הדגשנו עקרונות יום הבחירות ואיך מתקיימות הבחירות הלכה למעשה, מיהו בעל זכות ההצבעה ומי לא, למה עושים בחירות, מה שיטת הבחירות הנהוגה בארצנו, לבחור את המועמד שלי לפי ערכים אישיים ולפי אידיאולוגיה מסוימת ומהלך הפיקוח והבקרה על הבחירות.
נערך סימולציה של יום הבחירות בפנימייה, שהתנהל באופן יוצא מן הכלל, בהשתתפות כל החניכים והחניכות, מדריכים מדריכות רכז ספורט רכז חינוכי אם בית וכן הידאיה עאזם מרכזת חוג פעילות בלתי פורמאלית בפנימייה.
התחלנו את התארגנות ליום הבחירות כבר לפני שבוע ימים, נעשתה ישיבה מיוחדת עם כל קבוצה וקבוצה לחוד בנים ובנות, במהלך האסיפה הוסבר לכל קבוצה על יום הבחירות בפנימייה שמתנהל בדיוק באותו זמן מול הבחירות במדינה, גם כן הוסבר לבנים ולבנות איך בחירות מתנהלות .
שלב ראשון: דיון בתוך הקבוצה על קבלת החלטה מי יהיו המועמדים שייצגו את הקבוצה.
שלב שני: בחירת המועמדים, נעשו בחירות פנימיות פראימריס בתוך הקבוצה ובסופו של דבר שני מועמדים יצגו כל קבוצה.
שלב שלשי: בניית קמפיין בחירות, כל מועמד קבל לעצמו חומרים בכדי שיעשה קמפיין בחירות וכל מועד בחר לעצמו את הדרך והשיטה לפרסם את עצמו ולהציג את עמדותיו, הרזומה, תוכניתו והיצעו.
שלב אחרון, יום הבחירות 17.3.2015 היום היום שבו כל חניך ניגש לקלפי ומצביע, נערכו הבחירות באווירה חגיגית במיוחד עם רוח ספורטיבית בין כל המועמדים שבסיומו נבחר נציג וסגן שלו שביחד יקימו אגודת חניכים שמטרתה לעבוד מול הנהלת הפנימייה למען קידום הפנימייה לעתיד זוהר, הבנה ושיתוף פעולה .
 
 
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook