עקרונות כלליים

  1. טיפול בית במסגרת חוק ביטוח סיעוד כולל טיפול אישי והשגחה, טיפול סביבתי, תקשורת ואינטראקציה.
    "טיפול אישי והשגחה" כוללים: הלבשה והנעלה, היגיינה אישית, האכלה, ניידות והפעלה, עירנות לשינויים במצב הבריאותי, טיפול בתרופות, והשגחה על זקן המהווה סכנה לעצמו.
    "טיפול סביבתי" כולל סדר וניקיון בסביבת הזקן (חדר השינה של הזקן, החדר בו הזקן מבלה את רוב זמנו, שירותים ואמבטיה, מטבח, והמעבר בין החדרים הנ''ל), כביסה, הכנת אוכל, ליווי, סידורים וקניות. מומלץ ש"הטיפול הסביבתי" על כל מרכיביו יהווה עד מחצית בממוצע מסך-כל הזמן שמקודש לטיפול באותו זקן.
    "תקשורת ואינטראקציה" כוללות התעניינות והתייחסות לזקן, שיחה, ואינטראקציה עם משפחת הזקן.
     
  2. תכנית הטיפול נקבעת בוועדה מקצועית ובה מפורטות המשימות המוטלות על המטפלת בהתאם לצרכים הייחודיים של הזקן.
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook