עבודת אנשי הצוות

עבודת אנשי הצוות עם הורי הילדים ומשפחותיהם
  •  הצוות יגלה אמפתיה והבנה למצבו של הילד והוריו.
  • הצוות יכבד שונות של הילדים והוריהם- תרבותית, ערכית, מוגבלויות וכו'.
  • הצוות ישתף את ההורים בתהליך הטיפולי ובקבלת ההחלטות וההתלבטויות כלפי ילדיהם. כמו כן, יעודד אותם למעורבותם בכל הקשור לילדם ולפנימיית יום.
  • הצוות יהיה קשוב לפתרונות שההורים מעלים.
  • הצוות יהווה מודל ודוגמא להורים הן ביחסם כלפי הילדים והן בהתנהלותם האישית.
  • הצוות אחראי להעביר מסרים להורי הילד בדרך יעילה וחיובית. עליו לעדכן את ההורים בהיבטים החיוביים של ילדיהם, בהתקדמותם והצלחותיהם.
                   
עבודת אנשי הצוות עם הגורמים השונים:
  • הצוות יהיה בקשר עם גורמי הטיפול הנמצאים בקשר עם הילד- מטפל אישי, צוות בית הספר וכו'. עליו לחתור לשיתופיות עם הגורמים הללו בתהליך הטיפולי ובשילובו של הילד בפנימיית יום, במטרה לקדם את הילד ומשפחתו.
  • הצוות יכבד את דרכי הטיפול של גורמי המקצוע השונים. עם זאת, במידה וקיימת דילמה בנוגע לדרכי הטיפול, עליו להיוועץ עם העו"ס.
  • על חברי הצוות ליידע ולהיוועץ עם אנשי המקצוע כאשר ניתנת להם משימה שהם אינם יכולים לעמוד בה.
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook