מסיבת סיום 2014

תמונות ממסיבת סיום, סוף שנה 2014 בפנימייה
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook