מטרות הפנימייה

  1. יצירת סביבה תומכת ואוהדת לחניכים אשר רובם ככולם סובלים ממצוקה סביבתית קשה, והמכנה המשותף ביניהם הוא משפחות הרוסות.
  2. הקניית גבולות ברורים בתפקוד החניכים, ונורמות חברתיות מקובלות, התנהגות סבירה ומניעת אלימות בין הילדים לבין עצמם.
  3. הקניית מיומנויות למידה, דאגה לחינוך הילדים ועזרה בהכנת שיעורים ולימודים בסיסיים במיוחד שרובם מגיעים עם קשיי למידה בולטים.
  4. הקניית ידע בסיסי והגיינה  אישית, ליבוש באופן עצמאי, חינוך לקראת עצמאות.
  5. הכנה ויישום של תוכניות טיפוליות שונות לטיפול בבעיות השכיחות בין החניכים ובמיוחד בעיות תפקוד לקוי במערכת החינוך, הרטבה, עישון, אלימות בין הילדים, בריחות, ודיכאון.
  6. עירוב הורי החניכים לדרבן אותם לבצע ביקורים ו/או לבקר אצלם ובמיוחד ניצול ימי החופשה של החניכים לעירוב ההורים.
  7. ייזום מפגשים ומעורבות בין החניכים לבין הקהילה באיזור, הן בקייטנות, בארועים חברתיים שונים כגון יום האם, יום הילד הבינלאומי, מופעי בידור ותרבות, ארועים בית ספריים וקהילתיים שונים.
  8. הכנת החניכים ובמיוחד המבוגרים מביניהם לחיים עצמאיים בעתיד ללא תלות בזולת בביצות המיומניות השונות.
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook