טיול לצפון 

מדי שנה מתקימיים הרבה טיולים למען שיפור החוויה והטעם בחיים שרים ונהנים.
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook