חיזוק הקשר המשפחתי

הקשר של צוות פנימיית היום עם ההורים: כל ילד בפנימיית יום הוא חלק אינטגרלי ממשפחתו ומוטלת החובה על צוות פנימיית יום לעשות הכול כדי לשמור ולחזק את הקשר של הילד למשפחתו. הקשר בין הצוות למשפחות יהיה חיובי והצוות ייתן להורים לחוש רצויים ונינוחים. הצוות והמשפחות יגלו כבוד הדדי ויפעלו יחד על מנת להשיג את היעדים של כל אחד מהילדים. הצוות יהיה נגיש וזמין להורים לדיון בכל סוגיה שמטרידה אותם בקשר לילד. יינתנו להורים מספרי טלפון ושעות אפשריות להתייעצויות וכן מספרי טלפון למקרי חירום. יוגדרו להורים נוהלי הגעה לפנימיית יום במהלך שעות הפעילות כדי לשמור על לוח הזמנים והסדר המתוכננים לזמן פעילות פנימיית יום. יש חשיבות למעורבות ההורים במתרחש בפנימיית יום, ולשיתוף של הצוות את ההורים בכל הנוגע לטיפול בילד. הצוות יעשה כל מאמץ לגייס למעורבות את שני הורי הילד. במקרים חריגים מאד בהם לא ניתן לקיים קשר עם ההורים, יש למצוא מבוגר משמעותי אחר אשר יהיה מוכן לקיים קשר קבוע עם הצוות, בתאום ובהסכמת ההורים.
 
קשר פרטני של צוות פנימיית יום עם הורים: עו"ס פנימיית היום יבקר בביתו של כל ילד לפחות אחת לשנה. הצוות יקיים קשר שוטף עם ההורים לאורך השנה באמצעות דפי מידע, מפגשים ושיחות טלפוניות. ההורים יהיו שותפים אקטיביים לתכנון ולביצוע של תכניות הטיפול של בנם/בתם וייקחו חלק בטיפול במידת הצורך והאפשר. במקרה של בעיות מיוחדות יש להזמין את ההורים יחד עם עו"ס המשפחה ועו"ס פנימיית יום לדיון.
 
קשר קבוצתי של הצוות עם הורים: בפנימייה תיערך אסיפת הורים לפחות פעם בשנה. בפנימייה תיושם תכנית מובנית להשתלבותם בפעילות הפנימייה במטרה לחזק את הקשר בין ההורה לילד:
  • פעילויות משותפות להורים וילדים לפחות 3 פעמים בשנה.
  • תתקיים קבוצת הורים בהפעלת העו"ס. סוג הפעילות בקבוצה תותאם לאוכלוסיית היעד.
להגברת מעורבות ההורים בפעילות פנימיית יום מוצעות האפשרויות הבאות: עידוד הורים להתנדבות בפעילויות השונות של פנימיית יום. ניתן לקדם באמצעות רישום של כישורי ותחביבי ההורים בתחומים שיכולים לתרום להעשרת פנימיית יום. ניתן להזמין הורה להצטרף לפעילות פנימיית יום וזאת תוך שמירה על תפקוד פנימיית יום וראיית טובת שאר ילדי הקבוצה.
 
הקשר של צוות פנימיית יום עם בתי ספר: הקשר בין פנימיית יום לבתי הספר חשוב והכרחי על מנת ליצור רצף בין כל המערכות המטפלות בילד. מומלץ לקיים הסברה על פעילות פנימיית יום במסגרות בתי הספר, על מנת להגביר ולחזק את שיתוף הפעולה. לפחות פעם בשנה יערך ביקור במסגרת הלימוד של הילד ע"י איש צוות מפנימיית יום. יתקיים קשר שוטף בין מדריכי פנימיית יום לבין אנשי הצוות בבתי הספר  )עפ"י הצורך( מחנך הילד, יועצת ביה"ס, מנהל בית הספר, קב"ס. הקשר יכול להיעשות ע"י מחברת קשר, קשר טלפוני או מפגשים. צוות פנימיית יום ישתף, עפ"י הצורך, גורמים מבית הספר בתוכנית הטיפולית של הילד. ההורים יהיו שותפים לקשר בין צוות פנימיית יום לצוות בית הספר, כולל במידע הקשור להישגים, התקדמות, קשיי הסתגלות או בעיות אחרות של הילד.
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook