חזון הפנימייה

להוות הבית החם המכיל ומטפל בכל ילד/ה אשר  סובלים מחסכים סביבתיים קשים,לפצותו/ה על הסבל שנגרם לו/ה כתוצאה מהעדר חיי משפחה תקינים ,אלימות והתעללויות שונות ,להנחיל לו/ה חינוך,כללי התנהגות נורמטיבית ולהכינו/ה לחיי קהילה תקינים.
הרחבת השירות של פנימיית  היום כפתרון יעיל ומתאים מאוד לאוכלוסייה הערבית אשר מסתייגת מאוד מהוצאה חוץ  ביתיות ובמיוחד של הבנות.
הרחבת השירות הטיפולי בפנימייה בכדי לענות בצורה מיטבית על הצרכים של החניכים.

 

 
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook