המטפל באומנויות

המטפל באומנויות אחראי על הובלת תכניות שונות בתחום הטיפול באומנות והנחית קבוצות וליווי צוות של מדריכות בתחום הטיפולי באומנות וטיפולים פרטניים וקבוצתיים. 

טיפול באצעות בעלי חיים יש פינת חי ויש סטודנטים שעושים סטא'ג שמקבלים הדרכה ועובדים עם קבוצת ילדים וטיפולים פרטניים. 

טיפול באמונות – יש סטודנתים לטיפול באומנות עם סטאג והדרכה ועובדים עם קבוצה וטיפוליים פרטניים ומקבלים הדרכה ע"י המטפל באמוניות. 

יש מדריכו לאמונות שיקומית התערבות בקבוצה דרך אומנויות לקבוצות נוספות דרך מדריכות וסטודנטיות בסטאג'. 

המטפל באומנות בורהאן אחראי על טיפולים קבוצתיים ופרטניים בחדר הטיפולים בפנימייה ואחראי על כל מערך התחום הטיפולי רגשי. 
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook