ביקור הכרות ושיפור הקשר עם בית הספר אלאוח'ואה

ביקור הכרות ושיפור הקשר עם בית הספר
הגיעה גב' נסרין חג יחיא מנהלת בית ספר חטיב ביניים אלאוח'ואה מלווה באנשי סגל נוסים ובכירים לביקור בפנימייה.
מטרת הביקור הינה חיזוק הקשר  בין הפנימייה ובית-הספר בכדי להפיק תועלת רבה לשיפור ו קידום החניכים שלנו הלומדים בו.
מנהל הפנימייה מר' עבדאלכרים ג'מל יחד עםאנשי הסגל הטיפולי בירכו על היוזמה והביקור בפנימייה, דיברו רבות בשבח בית הספר והסגל, ייחלו  להמשך שיתוף פעולה הדוק שיניב תועלת לקידום החניכים שלנו למען הצלחתם בלימודים וברכישת מיומנויות לחיים.
ראוי לציין כי ביקור כזה עוזר בטיפוח הקשר בין הצוותים ומסייע בהשגת היעדים והמטרות המוצבות לחניכים.
הצלחת החניכים הלימודית הינה בראש סולם העדיפויות במפגש זה, שוחחנו וקיבלנו עדכון פרטני לגבי כל חניך וחניך מכל האספקטים החברתיים, הרגשי והלימודי, והעלו הנושאים שבהם הם מתקשים ודרכי טיפול למען השגת המטרות באופן הטוב ביותר.
הצדדים דיברו רבות על חשיבות שיתוף הפעולה  לסיפוק סביבה תומכת, טיפולית לחניכים
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook