ביטוח סיעוד

המוסד לביטוח לאומי מפעיל, בשיתוף עם משרד העבודה והרווחה, משרד הבריאות וקופות החולים, את חוק ביטוח סיעוד.
על-פי החוק ניתנת גמלת סיעוד לזקנים- גברים בני 65 ומעלה ונשים בנות 60 ומעלה, שגרים בבית, וזקוקים לעזרת אדם אחר בפעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך, בבית וכיו''ב), וכן לזקנים הזקוקים להשגחה בבית למען בטיחותם ובטיחותם ובטיחות הסובבים אותם.

גמלת סיעוד
גמלת סיעוד היא גמלת שירותים. לזכאי לגמלת סיעוד יינתנו שירותי סיעוד לסייע לו בפעולות היום-יום ובניהול משק הבית.

מי זכאי לגמלת סיעוד?
תושב ישראל בן 65 ומעלה ותושבת ישראלית בת 60 ומעלה, שתלויים בעזרת הזולת בפעולות היום-יום או נזקקים להשגחה.

תנאי הזכאות לגמלת סיעוד
  • גיל- כאמור למעלה.
  • מגורים בקהילה – לא במוסד.
  • מבחן הכנסות – הזכות לגמלה ושיעור הגמלה מותנים במבחן הכנסות.
  • המבוטח אינו מקבל קצבה לשירותים מיוחדים (קצבה מיוחדת לנכה עבודה או לנכה כללי) מן המוסד לביטוח לאומי, ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה (המקבל גמלה כזאת יבחר בינה ובין גמלת הסיעוד שעל-פי חוק ביטוח סיעוד).
  • המבוטח נמצא תלוי במידה רבה בעזרתו של אדם אחר בעשיית פעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך, בבית וכיו''ב); או המבוטח נמצא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.
את מידת תלותו של הזקן בעזרת הזולת, וכן את מידת ההשגחה שהוא זקוק לה, יקבע המוסד לביטוח לאומי על-פי בדיקה של איש מקצוע (אחות, פיזיותרפיסט) שתיעשה בבית הזקן. במקרים שההגבלה בתפקיד היא זמנית, תינתן גמלת סיעוד לתקופה זמנית.

אילו שירותים יינתנו לזכאים לגמלת סיעוד?
על-פי חוק ביטוח סיעוד יינתנו לזכאי לגמלת סיעוד שירותים שיש בהם כדי לעזור לו עזרה ישירה בפעולות היום-יום ובניהול משק הבית – הכל לפי צורכי הזקן, ועל-פי החלטה של ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד.
ואלה השירותים שמתוכם ייבחרו השירותים לזכאי לגמלת סיעוד, כל זמן שיש במקום מגוריו השירותים האלה ואפשר לספק לו אותם:
* עזרה של מטפלת-בית בפעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית), ובניהול משק הבית והשגחה על הזקן.
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook