אוכלוסיית יעד

האוכלוסייה כוללת ילדים ערבים במצוקה וסיכון אשר מתאימים לפרופיל החינוכי שיקומי, מדובר בילדים אשר המכנה המשותף לכולם מצב משפחתי קשה ביותר, אשר סבלו מדלות ומצוקה סביבתית קשה ביותר, כולם הגיעו עם מטען רגשי קשה ביותר, לרבים מהם קשה מאוד לבלות אפילו את החופש בחיק המשפחה.

הילדים גבוליים מבחינה לימודית, חסרי משמעת וגבולות, לחלקם התנהגות דיכאונית, ומרביתם סובלים מהזנחה מתמשכת והעדר הגיינה אישית.
 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook